STRUKE:

Winter, Gregory Paul

Winter [wi'ntə], Gregory Paul, engleski biokemičar (Leicester, 14. IV. 1951). Diplomirao prirodne znanosti (1973) i doktorirao biokemiju (1977) na fakultetu Trinity u Cambridgeu. Od 1977. radi u Laboratoriju za molekularnu biologiju Medicinskog istraživačkog vijeća u Cambridgeu. Osnivač nekoliko uspješnih farmaceutskih tvrtki kao što su Cambridge Antibody Technology (CAT) (1989), Domantis (2006) i Bicycle Therapeutics Ltd (2009). Pridonio razvoju postupka usavršavanja i humanizacije monoklonskih protutijela. Isprva se bavio istraživanjem enzima triptofanil-tRNA-sintetaze, a poslije uvođenjem ljudskih sljedova DNA u dijelove gena za mišja monoklonska protutijela, čime se smanjuje njihova imunogenost. Zaslužan je za otkriće monoklonskoga protutijela adalimumaba (Humira), koje se rabi u liječenju mnogih upalnih bolesti i jedan je od najprodavanijih bioloških lijekova. To postignuće uvelike je pridonijelo razvoju terapeutskih protutijela za liječenje tumora poput trastuzumaba (Herceptin) i bevacizumaba (Avastin). Za razvoj metode prikaza peptida i protutijela na česticama bakteriofaga, 2018. dobio je Nobelovu nagradu za kemiju, koju je podijelio s Frances Hamilton Arnold i Georgeom Pearsonom Smithom.

Citiranje:
Winter, Gregory Paul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70670>.