STRUKE:

Vivianijev prozor

Vivianijev prozor [viviạ:'ni~] (po V. Vivianiju), algebarska prostorna krivulja, presjek polusfere i kružnoga cilindra dvostruko manjega polumjera; središte cilindra nalazi se na polovici polumjera sfere. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određen je presjekom sfere zadane jednadžbom: x² + y² + z² = R² i cilindra zadanoga jednadžbom: (x – R/2)² + y² = R²/4 s pomoću parametarskih jednadžbi: x = (R/2)(1 + cos t), y = (R/2)(sin t) i z = (R/2) (2(1 – cos t)), gdje je R polumjer sfere i promjer cilindra.

Citiranje:
Vivianijev prozor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70068>.