STRUKE:

Kirchhoffova pravila

Kirchhoffova pravila [ki'r62179xɔf~], dva pravila, utemeljena na zakonima očuvanja električnoga naboja i energije, koja omogućuju proračun električne struje i snage u istosmjernim i izmjeničnim električnim strujnim krugovima: 1) zbroj iznosa ulaznih električnih struja u svakoj čvornoj točki električnoga strujnoga kruga jednak je zbroju iznosa izlaznih električnih struja; 2) u svakom zatvorenom strujnom krugu algebarski zbroj električnih napona naponskih izvora i padova električnoga napona na otpornicima jednak je nuli. Nazvana su po Gustavu Robertu Kirchhoffu.

Citiranje:
Kirchhoffova pravila. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69782>.