TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Abbas, Mahmud

Abbas, Mahmud (arapski Maḥmūd ‘Abbās [63308ab:a:'s]), palestinski političar (Safed, Palestina, danas u Izraelu, 26. III. 1935). Od 1948. u izbjeglištvu u Siriji, diplomirao pravo na Sveučilištu u Damasku (1958), doktorirao u Moskvi (1982). Od sredine 1950-ih aktivan u palestinskom pokretu otpora; jedan od osnivača Fataha, suradnik Jasera Arafata. God. 1993. premijer Palestinske nacionalne uprave (Palestinian National Authority, PNA). Nakon Arafatove smrti (2004) preuzeo vodstvo Fataha i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO); protivi se radikalizmu Hamasa i drugih palestinskih islamističkih skupina, potiče mirovne pregovore s Izraelom. U siječnju 2005. pobijedio na izborima za predsjednika PNA (od 2007. vlada samo na Zapadnoj obali); mandat mu je istekao početkom 2009., ali je nastavio obnašati predsjedničku funkciju uz protivljenje Hamasa (potkraj 2011. poboljšavaju odnose). PLO ga je u studenome 2008. izabrao za predsjednika buduće palestinske države. Nakon što je PNA potkraj studenoga 2012. u UN-u stekla status države promatrača (umjesto dotadašnjeg statusa entiteta), Abbas ju je 5. I. 2013. preimenovao u Državu Palestinu.

Citiranje:
Abbas, Mahmud. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69333>.