Život umjetnosti

Život umjetnosti, znanstveni časopis o umjetnosti, koji izlazi polugodišnje (godišnje 1996–2001). Započela ga je objavljivati Matica hrvatska 1966. s podnaslovom Časopis za pitanja likovne kulture, a od 1973. izdaje ga Institut za povijest umjetnosti fokusirajući se na teme iz područja moderne i suvremene umjetnosti, urbanizma, arhitekture i dizajna. Uz recenzirane znanstvene tekstove u rasponu od pojedinačnih fenomena do teorijskih tema, u časopisu se objavljuju i stručni članci, osvrti na aktualna zbivanja, recenzije knjiga, razgovori te hrvatski prijevodi stručne literature. Do 2022. izašlo je 107 brojeva, od kojih je više tematskih (Herman Bollé i historicizam u Hrvatskoj; Moda; Futurizam; Fotografija). Odražavajući suvremene likovne tendencije, časopis su oblikovali Mihajlo Arsovski, Ante Kuduz, Eugen Feller, Juraj Dobrović, Marcel Bačić, Robert Rebernak, Sanja Štok, Inja Kavurić, Igor Kuduz, Mario Aničić i Jele Dominis te Studio Bilić_Müller. Glavni urednici bili su Božidar Gagro (1966–71), Žarko Domljan (1971–76), Željka Čorak (1978–85), Tonko Maroević (1987–88), Zvonko Maković (1989–91), Darja Radović Mahečić (1992–99), Sandra Križić Roban (2000–18), a od 2018. glavna je urednica Ivana Mance.

Citiranje:
Život umjetnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67791>.