struka(e): likovne umjetnosti
Domljan, Žarko
hrvatski povjesničar umjetnosti, leksikograf i političar
Rođen(a): Imotski, 14. IX. 1932.
Umr(la)o: Zagreb, 5. IX. 2020.
ilustracija
DOMLJAN, Žarko

Domljan, Žarko, hrvatski povjesničar umjetnosti, leksikograf i političar (Imotski, 14. IX. 1932Zagreb, 5. IX. 2020). Diplomirao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1958., doktorirao 1973. disertacijom Arhitekt Hugo Ehrlich i arhitektura u Hrvatskoj u njegovo doba. God. 1958–86. u Jugoslavenskomu leksikografskom zavodu (danas Leksikografski zavod Miroslav Krleža), a zatim 1987–90. u Institutu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. S političkim promjenama 1990. ušao je u maticu političkih zbivanja u Hrvatskoj i 1990–92. bio predsjednik Sabora Republike Hrvatske te nakon toga do 2000. potpredsjednik. Obavljao i veći broj dužnosti u središnjici stranke (HDZ). Proučavao modernu arhitekturu i urbanizam, osobito hrvatsku arhitekturu potkraj XIX. i na početku XX. stoljeća. Bavio se likovnom kritikom u kulturnim i znanstvenim časopisima (15 dana, Telegram, Arhitektura, Život umjetnosti, Čovjek i prostor i dr.), u kojima je objavio i niz prikaza. Znanstvene radove o graditeljstvu i povijesti umjetnosti objavljivao, osim u časopisima i listovima, također i u zbornicima. Bio je glavni urednik časopisa Život umjetnosti (1969–76) i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (1969–72). Mnogobrojne monografske i sintetičke članke objavio je u različitim izdanjima Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Bio je glavni urednik Likovne enciklopedije Jugoslavije (I, 1984., II, 1987) i Enciklopedije hrvatske umjetnosti (I–II, 1995–96). Objavio je memoarsku knjigu Visoko podignimo zastavu: Hrvatska od negacije do priznanja (2010). Glavna djela: Arhitekt Hugo Ehrlich (1979), Frano Kršinić (koautor P. Šegedin, 1986).

Citiranje:

Domljan, Žarko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/domljan-zarko>.