TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Yunnan

Yunnan [yn:an] (pinyin; tradicionalno Yünnan), pokrajina u jugozapadnoj Kini; 394 100 km² s 44 504 000 st. (2005). Pretežno planinski kraj, s vrhovima koji su u sjevernom dijelu viši od 6000 m (najviši je vrh Kagebo, 6740 m), i ravnjacima (2500 do 1600 m) koji se stepenasto spuštaju prema jugoistoku. Yunnan je ispresijecan dubokim dolinama rijeka Yangtze (u Yunnanu se naziva Jinsha), Mekong (Lancang), Salween (Nu) koje su 2003. uvrštene na UNESCO-ov popis svjetske prirodne baštine. Klima je u dolinama tropska, na ravnjacima umjerena, a na najvišim dijelovima planinska; pod utjecajem je monsuna. Zbog obilja oborina i gusto razvijene riječne mreže pokrajina je vrlo bogata hidroenergijom; izgrađene su ili se grade velike hidroelektrane na Yangtzeu, Mekongu, Salweenu. Mnogi termalni izvori. Šume obuhvaćaju velika prostranstva. U dolinama se uzgajaju žitarice (riža, pšenica), duhan, uljana repica, povrće i voće, šećerna trska, čaj, kava; izvoz gljiva. U stočarstvu prevladava uzgoj goveda i koza. Među vodećima je u zemlji po rezervama ruda cinka (34,9% kineskih rezervi, 2006) i olova (24,2%; u gorju Jinding i dr.), kositra, fosfora (21,8%), bakra (8,5%), nikla, željeza, mangana, kadmija, indija, talija, a ima i ugljena (osobito lignita), zlata, srebra, soli, antimona. Tradicionalne su proizvodnja papira, šećera, tkanina, sagova, preradba kože, duhana; u gradovima (Kunming, Dali i dr.) razvijena je metalurgija (željezo, čelik, bakar), industrija strojeva, umjetnih gnojiva, kemijska, farmaceutska, prehrambena i tekstilna industrija. Glavni je i najveći grad te važno prometno čvorište Kunming; ima željezničke veze sa susjednim kineskim pokrajinama i Vijetnamom (Hanoi) te međunarodnu zračnu luku. Riječni promet odvija se uglavnom na Yangtzeu i Mekongu; glavne su luke Shuifu, Suijiang, Jinhong, Simao i Dali.

Citiranje:
Yunnan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66607>.