TRAŽI DALJE:
STRUKE:

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ²), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih varijabli; prosječni zbroj kvadrata odstupanja vrijednosti obilježja (veličine) od aritmetičke sredine. Za niz vrijednosti x1, x2, …, xN, gdje je N broj članova niza, kojima je aritmetička sredina:

varijanca 2.jpg,

varijanca je:

varijanca 3.jpg.

Pozitivni drugi korijen iz varijance mjera je odstupanja, a naziva se standardna devijacija. (→ teorija pogrešaka)

Citiranje:
varijanca. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63913>.