STRUKE:

Millikan, Robert Andrews

ilustracija
MILLIKAN, Robert Andrews

Millikan [mi'likən], Robert Andrews, američki eksperimentalni fizičar (Morrison, Illinois, 22. III. 1868San Marino, California, 19. XII. 1933). Doktorirao fiziku (1895) na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Radio na Sveučilištu u Chicagu (1896–1921) i Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni (1921–45). Prvi je izmjerio (1910) elementarni električni naboj, kvant naboja elektromagnetske sile (→ millikanov pokus). Bavio se istraživanjem Brownova gibanja u plinovima, apsorpcije rendgenskoga zračenja, kozmičkoga zračenja, spektrom ultraljubičastoga zračenja pa je među ostalim, na osnovi mjerenja fotoelektričnoga efekta, odredio tada najtočniju vrijednost Planckove konstante (1916). Za određivanje elementarnoga kvanta električnoga naboja i za rad na fotoelektričnom efektu dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1923). Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1914) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1915). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Millikan).

Citiranje:
Millikan, Robert Andrews. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40915>.