TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Magna Graecia

Magna Graecia ([ma:'gna grại'kia], kasnolatinski [ma:'gna gre:'cia]) (latinski: Velika Grčka), latinski naziv za južnu Italiju i Siciliju prije rimskog osvojenja, nastao zbog velikoga broja grčkih trgovačkih središta i poljodjelskih kolonija (najstarija Kuma) koje su ondje osnivane od VIII. st. pr. Kr. Magna Graecia nije nikad tvorila političku cjelinu, a samo je Sirakuza uspjela formirati veću državu. Važniji su gradovi bili TarantMetapont, Sibaris, Gela, Akragant, Kroton i dr. Uz latinski bio je ondje do VI. st. u uporabi i grčki jezik. Potomci Grka žive i danas u tim krajevima i u njihovu su govoru očuvani tragovi dorskoga dijalekta.

Citiranje:
Magna Graecia. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38023>.