STRUKE:

Heronova formula

Heronova formula (po Heronu iz Aleksandrije), formula za izračunavanje ploštine trokuta uz zadane duljine stranica a, b i c:

P =  s (s − a) (s − b) (s − c

ako je poluopseg trokuta s = 1/2 (a + b + c).

Citiranje:
Heronova formula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25210>.