struka(e): fizika
Yukawa Hideki
japanski fizičar
Rođen(a): Tokyo, 23. I. 1907.
Umr(la)o: Kyoto, 8. IX. 1981.
ilustracija
YUKAWA HIDEKI

Yukawa [jukawa] Hideki, japanski fizičar (Tokyo, 23. I. 1907Kyoto, 8. IX. 1981). Doktorirao je (1938) na Kraljevskom sveučilištu u Osaki. Bio je profesor na sveučilištima u Kyotu (1939–48), Princetonu (1948) i New Yorku (1949–52) i ravnatelj Istraživačkoga instituta za temeljnu fiziku u Kyotu (1953–70). Proslavio se teorijom jake i slabe nuklearne sile (1935), prema kojoj za tu silu moraju postojati prijenosnici (Yukawine čestice) što ih međusobno izmjenjuju nukleoni. Budući da je doseg nukleonskih sila mali i ograničen na atomske jezgre, predvidio je da ih prenose čestice dvjestotinjak puta veće mase od mase elektrona. Te je čestice, pione, 1947. eksperimentalno otkrio Cecil Frank Powell. Godine 1935. Yukawa je predvidio i elektronski uhvat, što je 1937. eksperimentalno potvrdio Luis Walter Alvarez. Za teorijske radove o nuklearnim silama koji predviđaju postojanje mezona Yukawa je 1949. dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Danas nuklearna međudjelovanja objašnjava kvantna kromodinamika. Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1961) i Royal Society (od 1963). Po njem je nazvan planetoid (6913 Yukawa).

Citiranje:

Yukawa Hideki. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/yukawa-hideki>.