struka(e):
Thurston, William Paul
američki matematičar
Rođen(a): Washington, 30. X. 1946.
Umr(la)o: Rochester, New York, 21. VIII. 2012.

Thurston [ϑə:'ɹstən], William Paul, američki matematičar (Washington, 30. X. 1946Rochester, New York, 21. VIII. 2012). Diplomirao (1967) je na New Collegeu u Sarasoti (Florida), a doktorirao (1972) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Predavao je matematiku u Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu (1973–74), bio profesor na Sveučilištu u Princetonu (1974–91), Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1991–2003) i na Sveučilištu Cornell u Ithaci (2003–12). Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1978). Bavio se suvremenim geometrijskim disciplinama temeljenima na topologiji, osobito Riemannovim prostorima i mnogostrukostima. Na nov je način povezao analizu, topologiju i geometriju, teoriju čvorova i hiperboličku geometriju. Za rad na dvodimenzijskim i trodimenzijskim mnogostrukostima dobio je Fieldsovu medalju (1982). Glavno djelo: Trodimenzijska geometrija i topologija (Three-Dimensional Geometry and Topology, 1997).

Citiranje:

Thurston, William Paul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/thurston-william-paul>.