struka(e): matematika

matematička analiza, dio matematike, točnije uobičajeni naziv za nastavni predmet koji se bavi analizom funkcija realne varijable i njihovim svojstvima od definiranja osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije, neprekidnosti funkcije, proučavanja beskonačnih redova do diferencijalnog i integralnog računa. (→ analitička geometrija; kompleksna analiza)

Citiranje:

matematička analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/matematicka-analiza>.