struka(e): matematika
ilustracija
TANGENSOIDA

tangensoida (tangens + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = tan x jednadžba u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu, tj. graf trigonometrijske funkcije tangens. Tangensoida ima točke infleksije i ujedno siječe os x u točkama x = kπ, gdje je k cijeli broj, prekida se i ima asimptote u točkama x = (k + 1/2)π. To je neparna (tan (–x) = –tan x), periodična krivulja s periodom T = π.

Citiranje:

tangensoida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/tangensoida>.