struka(e): metrologija | fizika

mjerenje, određivanje vrijednosti neke mjerne veličine tj. određivanje broja koji pokazuje koliko puta mjerena vrijednost neke veličine sadrži u sebi vrijednost dogovorenu kao mjernu jedinicu te veličine.

Izravno mjerenje je uspoređivanje vrijednosti mjerne veličine s vrijednosti istovrsne usporedbene veličine. Tako se duljina l mjeri uspoređivanjem s duljinom l0 mjernoga štapa.

Posredno (neizravno) mjerenje obavlja se izravnim mjerenjem onih veličina od kojih je sastavljena mjerena veličina, temeljem nekoga znanstvenog načela, te izračunom njezine vrijednosti. Tako se ploština pravokutnika mjeri posredno, mjerenjem duljina stranica l1 i l2, te se na temelju geometrijske zakonitosti izračunava njihovim množenjem P = l1 × l2. Rezultat je mjerenja vrijednost mjerne veličine, izražena brojčanom vrijednošću i pripadnom mjernom jedinicom. Npr., ako je mjerena duljina l sadržavala tri duljine mjernoga štapa, a njegova je duljina l0 = 1 m, vrijednost je mjerene duljine l = 3 l0 = 3 m. Dogovoreni skup osnovnih i iz njih izvedenih veličina i pripadajućih mjernih jedinica tvori Međunarodni sustav jedinica.

Citiranje:

mjerenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/mjerenje>.