struka(e): geografija, opća | matematika
ilustracija
LOKSODROMA na površini Zemlje
ilustracija
LOKSODROMA u Mercatorovoj projekciji

loksodroma (grč. λοξός: kos + δρόμος: trčanje), prostorna spirala na sferi, krivulja na zemaljskoj kugli koja siječe sve meridijane pod jednakim kutom, od jednoga pola do drugoga. U blizini polova zavija beskonačan broj puta, a u samim polovima nije definirana. Loksodromom plove brodovi kada drže stalno isti kurs. Na Merkatorovoj karti loksodrome su ravne crte, a u polarnoj projekciji logaritamske spirale. (→ ortodroma)

Citiranje:

loksodroma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/loksodroma>.