struka(e): geografija, opća

Hubei [xubei] (pinyin; tradicionalno Hupeh), pokrajina u istočnome dijelu središnje Kine; 185 900 km², 57 752 557 st. (2020). Pruža se sjeverno od jezera Dongting (hubei: sjeverno od jezera). U središnjem dijelu pokrajine nalazi se prostrano nizinsko područje, kroz koje protječe rijeka Yangtze (1061 km u pokrajini) s pritokom Han. Nizinu, otvorenu prema jugu, sa zapada omeđuje planinsko područje (Wuling, Wudang, Fangdou, Daba) s najvišim vrhom Shennong (3105 m), sa sjevera ogranci gorja Dabie i Tongbai, a s jugoistoka gorje Mufu. Yangtze protječe južnim dijelom pokrajine, od brane i jezera Tri klanca (engleski Three Gorges; u Hubeiju se nalaze dva od tri klanca) na zapadu; s lijevim pritokom Han, koji teče sa sjeverozapada prema jugoistoku, spaja se u Wuhanu. U nizinskom području (apsolutna visina iznosi do 35 m) nalaze se mnoga jezera (najveća su Liangzi i Hong). Prije dovršetka brane Tri klanca (2006) bile su česte poplave u porječju Yangtzea; hidroelektrana dovršena 2012. najveća je na svijetu (instalirana snaga 22 500 MW), pa se električna energija izvozi u susjedne pokrajine. Klima je suptropska, pod utjecajem monsuna koji donose obilne oborine (800 do 1600 mm godišnje), pretežno ljeti; zime su hladne (srednja temperatura siječnja iznosi između 2 i 4 °C), a ljeta vruća (srednja temperatura srpnja iznosi 27 do 29 °C). Šume prekrivaju 32% površine. Gospodarski je značajniji i najnaseljeniji kraj oko rijeke Yangtze. Uzgajaju se žitarice (osobito riža), uljana repica (po proizvodnji među prvima u Kini), pamuk, soja, čaj, sezam, duhan, šećerna repa. Stočarstvo (svinje, perad); veliku važnost ima slatkovodno ribarstvo i ribogojstvo. Sječa šuma (drvo tung za proizvodnju boja). Iskorištavaju se bogata ležišta ruda (fosfati, željezo, bakar, lapor, mangan, volfram); kameni ugljen. U industriji najveću važnost imaju metalurgija (željezo, čelik, bakar), brodogradnja, automobilska, petrokemijska, elektrotehnička, tekstilna, elektronička i prehrambena industrija. Zbog središnjega položaja u Kini Hubei ima veliko prometno značenje; nekoć se glavnina prometa odvijala rijekama (Yangtze i pritoci), dok se suvremene ceste i željezničke pruge grade u drugoj polovici XX. st. (prvi most preko Yangtzea u Hubeiju izgrađen je tek 1957. u Wuhanu). Glavni je i najveći grad Wuhan (konurbacija gradova Wuzhang, Hankou i Hanyang), koji je i najveća unutrašnja kineska luka, te važna međunarodna zračna luka (oko 27 milijuna putnika godišnje).

Citiranje:

Hubei. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hubei>.