struka(e): geografija, opća

Han [xan] (Hanshui [xanšuei] ili Han Jiang [xan iaŋ]), rijeka u središnjoj Kini, u pokrajinama Shaanxi i Hubei; duga 1577 km, porječje obuhvaća 159 000 km². Najdulji je, lijevi pritok Yangtzea, u koji se ulijeva u gradu Wuhanu (razdvaja distrikte Hankou i Hanyang). U gornjem toku izgrađeno je više brana i hidroelektrana (Ankang, Danjiangkou i dr.). Srednji godišnji protok iznosi 2156 m³/s. Plovan je (uključujući akumulacijska jezera) ukupno 1342 km. Do izgradnje brane Danjiangkou (1958) taložile su se u donjem toku velike količine sedimenata.

Citiranje:

Han. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/24296>.