struka(e): matematika

Heronova formula (po Heronu iz Aleksandrije), formula za izračunavanje ploštine trokuta uz zadane duljine stranica a, b i c:

P =  s (s − a) (s − b) (s − c

ako je poluopseg trokuta s = 1/2 (a + b + c).

Citiranje:

Heronova formula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/heronova-formula>.