struka(e): fizika
Gibbs, Josiah Willard
američki teorijski fizičar, kemičar i matematičar
Rođen(a): New Haven, 11. II. 1839.
Umr(la)o: New Haven, 28. IV. 1903.
ilustracija
GIBBS, Josiah Willard

Gibbs [gibz], Josiah Willard, američki teorijski fizičar, kemičar i matematičar (New Haven, 11. II. 1839New Haven, 28. IV. 1903). Doktorirao (1863) na Sveučilištu Yale u New Havenu, gdje je i radio cijeli život. Bavio se istraživanjima u području termodinamike, matematičke fizike, elektromagnetske teorije svjetlosti, optike, statističke mehanike te vektorskom analizom. Surađivao je s Jamesom Clerkom Maxwellom i Ludwigom Boltzmannom. U djelu Grafičke metode u termodinamici fluida (Graphical Methods in the Thermodynamics of Fluids, 1873) opisao je primjene faznih dijagrama u istraživanjima termodinamičkih sustava. U svojem glavnom djelu O ravnoteži heterogenih tvari (On the Equilibrium of Heterogeneous Substances, 1876), primjenjujući prvi i drugi zakon termodinamike na heterogene tvari, iznio načela koja se smatraju temeljem moderne fizikalne kemije (→ fazno pravilo). Nakon 1880. radio na razvoju algebarske geometrije u sustav vektorske algebre, prikladan za potrebe matematičke fizike. Razvio je teoriju kemijske ravnoteže i omogućio da se količine kemikalija potrebne za niz industrijskih procesa mogu točno unaprijed izračunati, te je tako znatno pridonio ekonomičnosti i produktivnosti kemijske industrije. U udžbeniku Osnovna načela u statističkoj mehanici (Elementary Principles in Statistical Mechanics, 1902) opisao je termodinamička svojstva fizikalnoga sustava koji čini velik broj čestica kao posljedicu statističkih svojstava mogućih stanja sustava i uveo pojmove mikrokanonski ansambl (skup mogućih stanja izoliranoga termodinamičkoga sustava stalnog broja čestica, volumena i ukupne energije), kanonski ansambl (skup mogućih stanja termodinamičkoga sustava stalne temperature koji s okolinom izmjenjuje toplinu) i velekanonski ansambl (skup mogućih stanja termodinamičkoga sustava stalne temperature koji s okolinom izmjenjuje energiju i čestice). Bio je član Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1879), Kraljevske nizozemske akademije umjetnosti i znanosti (od 1892) i francuske Akademije znanosti (od 1900). Njegova sveukupna sabrana djela izdana su 1928. (→ gibbsova energija)

Citiranje:

Gibbs, Josiah Willard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/gibbs-josiah-willard>.