struka(e): matematika

geodetska linija, krivulja koja najkraćim putem spaja dvije točke na plohi. U ravnini je geodetska linija pravac, na sferi to je glavna kružnica. Naziv geodetska linija potječe od Adriena-Mariea Legendrea, koji je tako nazvao najkraću spojnicu dviju točaka na rotacijskoj plohi. Geodetske su linije na zemaljskoj kugli npr. meridijani i ekvator, te općenito ortodrome.

Citiranje:

geodetska linija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/geodetska-linija>.