struka(e): fizika

fotometrija (foto- + -metrija), grana optike koja se bavi mjerenjem svojstava svjetlosti (svojstava izvora svjetlosti, svjetlosnoga toka i osvjetljenja površina). Povijesna fotometrijska mjerenja obavljana su s pomoću ljudskoga oka, a suvremena fotometrijska mjerenja, iako koriste elektroničke fotometre, prilagođena su osjetljivosti ljudskoga oka. Obuhvaćaju samo onaj dio spektra elektromagnetskih valova koji zamjećuje ljudsko oko, tj. ograničena su na valne duljine od približno 380 do 780 nm. Kako ljudsko oko nije jednako osjetljivo na sve valne duljine vidljive svjetlosti, za svaku se valnu duljinu s pomoću fotometrijskoga ekvivalenta i funkcije osjetljivosti vida određuje ekvivalentna vrijednost standardnog promatrača (prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju ISO).

Astronomska fotometrija bavi se mjerenjima fotometrijskih veličina nebeskih tijela.

Radiometrija se bavi mjerenjima svojstava cjelokupnoga elektromagnetskoga spektra.

Fotometrijske veličine i mjerne jedinice

Veličina Mjerna jedinica
naziv znak naziv znak
svjetlosna energija Qs lumen sekunda lm⋅s
svjetlosni tok Φs lumen (cd⋅sr) lm
svjetlosna jakost Is kandela (lm/sr) cd
svjetljivost Ls kandela po kvadratnome metru cd/m²
osvjetljenje Es luks (lm/m²) lx
osvijetljenost Hs luks sekunda lx⋅s
svjetlosna učinkovitost η lumen po vatu lm/W
Citiranje:

fotometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fotometrija>.