struka(e): geografija, opća | povijest, opća
ilustracija
FAIJUM, sfinge u Medinet Madiju ispred hrama Amenemheta III.

Faijum (arapski Al-Fayyūm [~ faj:u:'m]), guvernat u središnjem Egiptu, na istočnome rubu Zapadne (Libijske) pustinje, u istoimenoj prostranoj depresiji; 6068 km², 3 596 954 st. (2017). Jedno je od najplodnijih područja Egipta, a natapa ga Josipov (Baḥr Yūsuf) kanal povezan s Nilom; proteže se usporedno s rijekom 335 km od grada Asjuta. Uspijevaju žitarice, pamuk, šećerna trska, maslina, datulja, smokva, grožđe, ruža i dr.; ribarstvo; ovčarstvo. Na dnu depresije nalazi se 40 km dugo slano jezero Karun, posljednji ostatak jezera Merid, što ga je radi regulacije nilskih poplava izgradio faraon Amenemhet III. (od 1844. do 1797. pr. Kr.). Mnogobrojna su nalazišta iz staroegipatskoga i antičkoga razdoblja, a paleontološki lokalitet Dolina kitova (Wādī al-Ḥītān) s više od stotinu fosilnih skeleta kitova (najveći je dug 21 m) 2005. uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske prirodne baštine. Upravno je središte i najveći grad Faijum (Al-Fayyūm; 475 139 st., 2017). – U blizini današnjega grada Faijuma nalazilo se naselje Šedet, glavni grad staroegipatske pokrajine. Grci su ga prozvali Krokodilski grad (Kροϰοδείλων πόλις, Krokodeílōn pólis), jer se u njemu štovao kult boga (krokodila) Sobeka (otkriveno groblje s balzamiranim krokodilima); u helenističko doba Arsinoja (Ἀρσινόη, Arsinóē). Nedaleko od Faijuma (nalazišta Lahun i Havara) grobnice su faraona Sezostrisa II. i Amenemheta III. Uza svoju piramidu od opeke Amenemhet je izgradio golem hram od 3000 prostorija, Labirint (Lope-ro-hunt). Pronađeni su i mnogobrojni egipatski, grčki i koptski papirusi, a otkriveni su (1887) i koptski tzv. mumijski portreti (I–IV. st.) u tehnici enkaustike na drvenim pločicama. U grčko i rimsko doba Faijum je bio bogata i napučena pokrajina; ondje su bile i mnogobrojne kršćanske crkve, koje su porušili Arapi.

Citiranje:

Faijum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/faijum>.