struka(e): likovne umjetnosti
ilustracija
ENKAUSTIKA, portret iz El Faiyūma, IV. st., Pariz, Louvre

enkaustika (latinski encaustica, od grčki ἐγϰαίεıν: paliti), antički način slikanja s pomoću voska. Boje u prahu miješaju se s ugrijanim i rastopljenim voskom, koji se kistom ili ugrijanom brončanom lopaticom u žitkom stanju nanosi na drvenu ploču ili na zid. Slike izvedene tim postupkom zadržavaju trajan sjaj i intenzitet tonova i otporne su na vlagu. Enkaustika je poznata od drevnog Egipta; Grci su je primjenjivali prvotno kod ličenja brodova i dijelova arhitekture, a od V. st. pr. Kr. u zidnom slikarstvu. Preko helenističkoga prešla je u rimsko slikarstvo (zidne slike u Pompejima i Herkulanu). Portreti s realističkim značajkama pronađeni su na sarkofazima u El Faiyūmu u Egiptu (nastali u razdoblju od I. do IV. st.).

Citiranje:

enkaustika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/enkaustika>.