struka(e): strane riječi | informatika

dokumentacija (novolat. documentatio, prema lat. documentum: primjer, uzorak, dokaz), gradivo, materijal koji služi kao svjedočanstvo o nekom prošlom događaju, pojavi, osobi, o povijesnim zbivanjima uopće; građa kojom se potkrjepljuje neka tvrdnja; skup dokumenata (→ dokument). U informacijskom je smislu dokumentacija definirana kao postupak skupljanja, klasificiranja i distribucije dokumenata svih vrsta i svih djelatnosti pa se najčešće naziva dokumentalistikom. Dokumentalistika se zasniva na mogućnosti obradbe sadržaja dokumenta (podataka sadržanih u dokumentu) neovisno o njegovoj formi (o njegovu materijalnom obliku), a informacijska tehnologija tu je mogućnost približila stvarnosti. Sadržaj dokumenta postao je neovisan o dokumentu, čime je otvoren put konstituiranju informacijske znanosti. Dokumentalistika se pojavila 1905. osnivanjem Međunarodnog instituta za bibliografiju (Institut international de bibliographie) u Bruxellesu, preimenovanog 1938. u Međunarodnu federaciju za dokumentaciju (Fédération internationale de documentation, FID) sa sjedištem u Hagu, kojemu je zadaća bila obrađivati zapisano ljudsko znanje iz svih vrsta dokumenata, pa i onih neverbalnih kao što su karte, slike i dijagrami. Tada se počela naglašivati obradba sadržaja dokumenta bez obzira na oblik prikazivanja, pa je načinjen novi pomak u predmetu proučavanja i obradbe dokumenata, i to od prvotnog oblika (knjige, što je predmet knjižničarske djelatnosti) na sadržaj dokumenata. Nakon II. svjetskog rata u SAD-u su se počeli upotrebljavati novi izrazi: pronalaženje informacija, odnosno pohranjivanje i pronalaženje informacija. Godine 1961. umjesto naziva dokumentalistika uveden je naziv informacijska znanost.Dokumentaran, zasnovan na dokumentima, potkrijepljen dokumentarnom građom.

Citiranje:

dokumentacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/dokumentacija>.