struka(e): geologija
Bermanec, Vladimir
hrvatski geolog
Rođen(a): Zagreb, 8. VIII. 1955.
Umr(la)o: Ohrid, Sjeverna Makedonija, 13. IX. 2021.

Bermanec, Vladimir, hrvatski geolog (Zagreb, 8. VIII. 1955Ohrid, Sjeverna Makedonija, 13. IX. 2021). Diplomirao 1979. te doktorirao 1992. na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1978., od 2001. u zvanju redovitoga profesora. Obnašao je dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda (1997−99), pročelnika Geološkog odsjeka (2001−03) te prodekana (2004−06) Fakulteta. Predavao više kolegija iz područja mineralogije. Bavio se deskriptivnom mineralogijom, sistematikom mineralogije i kristalokemijom. U svojim istraživanjima obuhvatio je niz minerala i mineralnih grupa, poput plagioklasa, mikroklina, zeolita, tinjaca, amfibola, granata, hematita, halita i dr., od kojih je opisao i nove (do tada nepoznate) minerale tuzlait, nežilovit, kornit, hennomartinit, n'chwaningit i nioboaeschynit-(Y). Autor je sveučilišnoga udžbenika Sistematska mineralogija: mineralogija nesilikata (1999) te suautor djela Sistematska mineralogija: mineralogija silikata (s Dragutinom Slovencom, 2004). Bio je član mnogih međunarodnih i domaćih strukovnih društava i komisija. Redoviti član HAZU-a od 2012.

Citiranje:

Bermanec, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/bermanec-vladimir>.