Upit pol, pronađeno natuknica: 453

Basinger, Kim

Basinger [bẹi'siŋgəɹ], Kim, američka filmska glumica (Athens, Georgia, 8. XII. 1953). Fotomodel, studirala ...

Bathurst (Kanada)

Bathurst [bæ'ϑə:ɹst] (Bathurst Island [~ ại'lənd]), otok u Sjevernome ledenome moru (Arktički ocean), ...

Batonski rat

Batonski rat (lat. Bellum Batonianum), rat Rimljana protiv pobunjenih Ilira od 6. do 9. god. Ustanak ...

Bela krajina

Bela krajina, povijesno-geografska regija u jugoistočnoj Sloveniji, između rijeke Kupe na jugu i istoku ...

Berenikina kosa

Berenikina kosa (latinski Coma Berenices [ko'ma bereni:'ce:s], oznaka: Com), malo zviježđe sjevernoga ...

Berlusconi, Silvio

Berlusconi [berlusko:'ni], Silvio, talijanski poduzetnik i političar (Milano, 29. IX. 1936). Diplomirao ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

bicikl

bicikl (bi- + -cikl), vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom. Praktična svojstva bicikla ...

Bihaćki sandžak

Bihaćki sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica, nastala najvjerojatnije na prijelazu iz XVI. u XVII. st., ...

bimbaša

bimbaša (tur. binbaşı: zapovjednik tisuće, od bin: tisuća i baş: glava, glavar), u tur. i egip. vojsci, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|