Upit pol, pronađeno natuknica: 453

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

kognitivna lingvistika

kognitivna lingvistika ili gramatika, pristup jeziku koji jezik promatra kao dio ljudskoga kognitivnoga ...

kognitivna psihologija

kognitivna psihologija, područje u psihologiji koje se temelji na proučavanju uloge psih. procesâ u ...

Koldewey, Karl

Koldewey [kɔ'ldəvai], Karl, njemački polarni istraživač (Buchen, 26. X. 1837 – Hamburg, 18. V. 1908). ...

kolonije

kolonije (lat. colonia: naseobina), države, zemlje ili teritoriji u gospodarskoj i političkoj ovisnosti ...

Kolumbo, Kristof

Kolumbo, Kristof (talijanski Cristoforo Colombo [kolo'mbo], španjolski Cristóbal Colón [kolɔ'n]), pomorac ...

komedija

komedija (lat. comoedia < grč. ϰωμῳδία, od ϰῶμος: veseo ophod i ᾠδή: pjesma). 1. Dramska vrsta koja ...

kompas

kompas ili busola (njemački Kompass < talijanski compasso: šestar; talijanski bussola), magnetska, mehanička, ...

komuna

komuna (tal. comune < lat. commune: zajednički posjed, od communis: zajednički, opći), u najširem smislu ...

koncert

koncert (njem. Konzert < tal. concerto, od lat. concertare: natjecati se). 1. Zajednički nastup glazbenika ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|