Upit pol, pronađeno natuknica: 453

katoda

katoda (engl. cathode, prema grč. ϰάϑοδος: silazak), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, ...

kava

kava (tur. kahve < arap. qahwa) (Coffea), drvoliki biljni grm iz por. broćeva (Rubiaceae), podrijetlom ...

Kazanjski Kanat

Kazanjski Kanat, tatarska feudalna država u sr. Povolžju sa središtem u gradu Kazanju, nastala u prvoj ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

Kije Sampan

Kije Sampan (Khieu Samphan [khie'u sampha'n]), kambodžanski političar (pokrajina Svay Rieng, 27. VII. 1931). ...

Kipar

Kipar (latinski Sculptor [sku'∼], oznaka: Scl), malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Feniksa, ...

klasifikacija jezika

klasifikacija jezika, u lingvistici, postupak razvrstavanja jezika u skupine prema jednom od triju kriterija: ...

Klimenti

Klimenti (alb. Këlmend i Kelmendi), sjevernoalbansko pleme na području Prokletija; dijelilo se na četiri ...

Ključ (selo)

Ključ, selo na jugozapadu Gatačkog polja, 13 km jugozapadno od Gackog, Hercegovina (BiH); 78 st. (1991). ...

kmetstvo

kmetstvo, stalež i društv. odnos u feudalizmu prema kojem je seljak vezan različitim obvezama uz gospodara ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|