Upit pismo, pronađeno natuknica: 395

Hemsterhuis, Frans

Hemsterhuis [hε'mstərhœis], Frans, nizozemski filozof (Groningen, 27. XII. 1721 – Hag, 7. VII. 1790). ...

hijeroglifi

hijeroglifi (franc. hiéroglyphe, njem. Hieroglyph; usp. grč. τὰ ἱερογλυφıϰὰ [γράμματα]: sveta [pismena], ...

hiragana

hiragana (jap. hira: zaobljen; uobičajen + kana: pismo), jedno od dvaju slogovnih pisama koja se upotrebljavaju ...

hirograf

hirograf (lat. chirographum, od grč. χεıρόγραφον). 1. Vlastoručno pisano pismo, dokument, isprava, ...

humanistika

humanistika (lat. scriptura humanistica: humanističko pismo), tip latinskoga pisma nastao pod utjecajem ...

Iberi (Pirenejski poluotok)

Iberi, predindoeuropski stanovnici južnog i istočnog dijela Pirenejskoga poluotoka, koji se po njima ...

ideografija

ideografija (ideo- + -grafija), pojmovno pismo ili grafičko (slovno) predočivanje pojmova; naziva se ...

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

Idoli

Idoli, rock-sastav osnovan 1980. u Beogradu. Izvornu postavu činili su školski prijatelji Vladimir Divljan ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|