struka(e): matematika

Riccatijeva jednadžba [rik:a:'ti~] (po Jacopu Francescu Riccatiju), obična diferencijalna jednadžba prvoga reda posebna tipa, oblika y' = a(x)y² + b(x)y + c(x), koja se može riješiti s pomoću kvadratura (odn. integriranjem) samo u nekim posebnim slučajevima, tj. ako je poznato jedno njezino rješenje (y), uvođenjem nove varijable z tako da bude y = y1 + 1/z. Time Riccatijeva diferencijalna jednadžba postaje linearna diferencijalna jednadžba. (→ abelova diferencijalna jednadžba)

Citiranje:

Riccatijeva jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/riccatijeva-jednadzba>.