struka(e): metrologija

elektronvolt (elektron + volt) (znak eV), iznimno dopuštena mjerna jedinica kinetičke energije izvan Međunarodnoga sustava jedinica (SI), vrijednosti koja od redefiniranja osnovnih jedinica SI 2019. iznosi točno eV = 1,602 177 34 × 10–19 J. To je To je energija koju ima elektron kada se u vakuumu iz mirovanja ubrza razlikom električnih potencijala od 1 V. Rabi se u fizici čvrstoga stanja, atomskoj i molekularnoj fizici, nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica; često kao decimalna jedinica: kiloelektronvolt (keV), megaelektronvolt (MeV), gigaelektronvolt (GeV), teraelektronvolt (TeV) i dr.

Citiranje:

elektronvolt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/elektronvolt>.