Upit ubrzanje, pronađeno natuknica: 63

ubrzanje

ubrzanje (akceleracija) (znak a), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom. Srednje ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

akceleracija

akceleracija (lat. acceleratio: pospješivanje, ubrzanje). 1. Povećanje brzine razvoja, brže prolaženje ...

akcelerometar

akcelerometar (lat. acceler[are]: ubrzati + -metar), uređaj za mjerenje akceleracije tijela u navigaciji, ...

Atwoodov padostroj

Atwoodov padostroj [æ'twud~] (po engleskom fizičaru Georgeu Atwoodu), mehanički uređaj koji se sastoji ...

balistika

balistika (od grč. βάλλεıν: bacati), grana fizike koja proučava gibanja bačenih tijela, napose brzinu, ...

Bernoullijeva jednadžba

Bernoullijeva jednadžba [bεrnu'li~] (po Danielu Bernoulliju), osnovni zakon strujanja fluida koji tvrdi ...

brodski stabilizator

brodski stabilizator, uređaj ili drugo sredstvo koje služi za ublažavanje nepravilnoga gibanja, a napose ...

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna ...

ekonomska kriza

ekonomska kriza, zastoj i pad gospodarske djelatnosti s teškim posljedicama za razinu proizvodnje, dohotka ...

(1)  2  3  4  5  6  7