Upit semantika, pronađeno natuknica: 24

semantika

semantika (franc. sémantique, prema grč. σημαντιϰός: koji ima značenje). 1. Nauk o značenju i sustavu ...

Apresjan, Jurij Derenikovič

Apresjan [apr’is’a'n], Jurij Derenikovič, ruski jezikoslovac (Moskva, 2. II. 1930). Godine 1953. završio ...

Brodski, Josif Aleksandrovič

Brodski (Brodskij) [bro'tsk’ij], Josif Aleksandrovič (engleski Joseph Brodsky), ruski pjesnik (Lenjingrad, ...

forma i supstancija

forma i supstancija, u strukturalističkoj lingvistici, teza F. de Saussurea da je »jezik forma a ne ...

germanistika

germanistika (njem. Germanistik, prema Germanen: Germani). 1. U širem i starijem značenju, znanstvena ...

Greimas, Algirdas Julien

Greimas [~ma's], Algirdas Julien, francuski semiotičar litavskoga podrijetla (Tula, Rusija, 9. III. 1917 ...

Hintikka, Jaako

Hintikka [hi'ntik:α], Jaako, finski filozof (Vantaa, 12. I. 1929 – Porvoo, 12. VIII. 2015). Predavao ...

Ivić, Milka

Ivić, Milka, srpska lingvistica (Beograd, 11. XII. 1923 – Beograd, 7. III. 2011). Na beogradskome filozofskom ...

Jachnow, Helmut

Jachnow [ja'xnof], Helmut, njemački slavist (Kienitz na Odri, 6. II. 1939). Sveučilišni profesor u Bochumu. ...

Jackendorff, Ray

Jackendorff [62721æ'kəndɔ:ɹf], Ray, američki lingvist (Chicago, 23. I. 1945). Profesor na Sveučilištu Brandeis ...

(1)  2  3