Upit pleonazam, pronađeno natuknica: 3

pleonazam

pleonazam (kasnolat. pleonasmus < grč. πλεονασμός: preobilje), retorički postupak koji se temelji na ...

pravna država

pravna država, drž. oblik u kojem se vlast mora obnašati prema pravnim načelima, pravilima i procedurama; ...

tautologija

tautologija (grč. ταυτολογία: ponavljanje, iznova rečeno), pojam koji u logici označuje sud s istim ...