Upit mezon, pronađeno natuknica: 7

mezon

mezon (prema grč. μέσος: srednji), subatomska čestica kojoj je masa između mase elektrona i protona, ...

Derado, Ivo

Derado, Ivo, hrvatski fizičar (Split, 24. X. 1929 – München, 14. VI. 2021). Diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

J/ψ-mezon

J/ψ-mezon (znak J/ψ), mezon koji se sastoji od čarobnoga kvarka (c) i antikvarka (c), nema električnoga ...

kaon

kaon (ka od slova K + [mez]on) (znak K), mezon izgrađen od jednoga stranoga (s) kvarka ili antikvarka ...

pion

pion (pi od slova π + [mez]on) (znak π), najlakši mezon, izgrađen od kvarkova i antikvarkova gore (u) ...

spin

spin (engl. spin: vrtnja). 1. U fizici, (znak s), kvantnomehaničko svojstvo subatomskih čestica i atomskih ...