Upit kvazari, pronađeno natuknica: 6

kvazari

kvazari (engl. quasar, od quasi stellar radio source: kvazizvjezdani radioizvor), vrlo udaljene galaktike ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

gama-astronomija

gama-astronomija, grana astronomije koja ispituje izvore svemirskoga gama-zračenja. Instrumenti za opažanje ...

radioastronomija

radioastronomija (radio- + astronomija), grana astronomije koja za ispitivanje svemirskih objekata rabi ...

radioizvori u svemiru

radioizvori u svemiru, svemirski objekti koji emitiraju radiovalove. Najjači su radioizvori Sunce i ...

rendgenska astronomija

rendgenska astronomija, grana astronomije koja istražuje nebeske izvore rendgenskoga zračenja. Ta se ...