Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 107

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

adstrat

adstrat (napravljeno po uzoru na supstrat, od ad- + lat. stratum: sloj; lat. adstratum: prislojeno), ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Arsovski, Mihajlo

Arsovski, Mihajlo, hrvatski grafički dizajner (Skoplje, 9. VII. 1937 – Zagreb, 24. VIII. 2020). S Ivanom ...

astronaut

astronaut (astro- + grč. ναύτης: mornar), član posade svemirske letjelice koji upravlja letjelicom te ...

AT&T

AT&T (akronim od engl. American Telephone and Telegraph Corporation [əme'rikən te'ləfoun ən te'ligræf ...

autizam

autizam (njem. Autismus, prema grč. αὐτός: sam, glavom), težak doživotni poremećaj što ga karakterizira ...

autopoieza

autopoieza (auto- + grč. ποίησıς: stvaranje), prema N. Luhmannu, samoreprodukcija socijalnih, psihičkih ...

balkanski jezici

balkanski jezici, skupina jezika koji se govore na prostoru između Karpata i donjega Dunava, Crnoga, ...

bećarac

bećarac (prema tur. bekār: neženja, od perz. bīkār: besposlen), vedar pučki napjev, često razuzdan. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >