Upit instalacija, pronađeno natuknica: 47

instalacija

instalacija (srednjovjekovni latinski installatio: uvođenje, postavljanje). 1. Obred kojim se netko ...

električna instalacija

električna instalacija, skup niskonaponskih vodova, odnosno vodiča, i električnih naprava koji omogućuje ...

Ai Weiwei

Ai Weiwei [~ weiwei], kineski konceptualni umjetnik i aktivist (Peking, 28. VIII. 1957). Sin pjesnika ...

Bijelić, Milivoj

Bijelić, Milivoj, hrvatski likovni umjetnik (Zagreb, 16. VIII. 1951). Diplomirao je slikarstvo 1977. ...

brtvljenje

brtvljenje, postupak kojim se postiže nepropusnost različitih spojišta u građevinarstvu, strojarstvu ...

Cucchi, Enzo

Cucchi [ku'k:i], Enzo, talijanski slikar i kipar (Morro d’Alba, 14. XI. 1949). Jedan od vodećih predstavnika ...

električna shema

električna shema, prikaz električnih strujnih krugova, sklopova, uređaja, instalacija, mreža, postrojenja ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

fizikalni model

fizikalni model, skup pretpostavki kojima se opisuje neki fizikalni sustav, pojednostavnjena predodžba ...

fontana

fontana (tal., prema lat. fons, genitiv fontis: izvor), arhitektonski oblikovan, često kiparski obrađen, ...

(1)  2  3  4  5