Upit geoid, pronađeno natuknica: 9

geoid

geoid (geo- + -id), oblik Zemlje kao tijela, omeđen plohom koju bi zauzela mirna površina oceana (bez ...

aproksimacija

aproksimacija (srednjovj. lat. approximatio: približenje). 1. Približnost. 2. U matematici, određivanje ...

Bošković, Ruđer Josip

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

elipsoid

elipsoid (elipsa + -oid), zatvorena centralno-simetrična ploha drugoga reda. U središtu elipsoida sijeku ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

Listing, Johann Benedikt

Listing [li'stiŋ], Johann Benedikt, njemački matematičar i fizičar (Frankfurt na Majni, 25. VII. 1808 ...

sila teža

sila teža, rezultanta privlačne sile Zemlje i centrifugalne sile zbog Zemljine rotacije. Polje teže ...

slobodni pad

slobodni pad, jednoliko ubrzano gibanje tijela pod utjecajem gravitacijske sile, u blizini površine ...