Upit gama-zračenje, pronađeno natuknica: 21

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, koji nastaju prilikom ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

elektromagnetsko zračenje

elektromagnetsko zračenje, elektromagnetski valovi kraćih valnih duljina; infracrveno, ultraljubičasto, ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

fotokemija

fotokemija (foto- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi kemijskim reakcijama uz sudjelovanje ...

gama-astronomija

gama-astronomija, grana astronomije koja ispituje izvore svemirskoga gama-zračenja. Instrumenti za opažanje ...

Hofstadter, Robert

Hofstadter [hɔ:'fstætəɹ], Robert, američki fizičar (New York, 5. II. 1915 – Stanford, Kalifornija, 17. XI. 1990). ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

(1)  2  3