Upit fotomultiplikator, pronađeno natuknica: 3

fotomultiplikator

fotomultiplikator ili fotoumnoživač, fotoosjetljiva elektronska cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

astronomski fotometar

astronomski fotometar, (foto- + -metar), instrument za mjerenje osvijetljenosti koju daje astronomski ...

scintilacijsko brojilo

scintilacijsko brojilo, detektor ionizirajućega zračenja; osniva se na scintilaciji kristala. Iako je ...