Upit elektroda, pronađeno natuknica: 73

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

anion

anion (an1- + ion), negativno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s viškom elektrona. ...

anoda

anoda (grč. ἄνοδος: uspon, uzlaz), jedna od elektroda u elektrolitičkim ćelijama, akumulatorima, galvanskim ...

atomska spektrometrija

atomska spektrometrija, skupni naziv za spektrometrijske tehnike kemijske analize temeljene na energetskim ...

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne [šal61533' 8118š8118pa'ń] (do 1995. Châlons-sur-Marne [šal61533' syʀma'ʀn]), glavni grad departmana ...

četkica

četkica, elektroda koja čini spoj između pokretnih i nepokretnih dijelova u električnim strojevima, ...

Davy, Humphry

Davy [dẹi'vi], Humphry, engleski kemičar i izumitelj (Penzance, Cornwall, 17. XII. 1778 – Ženeva, 29. V. 1829). ...

dijatermokoagulacija

dijatermokoagulacija (dija- + termo- + koagulacija) (elektrokoagulacija), kirurški postupak pri kojem ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8