Upit botanika, pronađeno natuknica: 7

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biološka znanost koja ...

resulja

resulja ili prosinac (Mercurialis), euroazijski rod s 8 vrsta zeljastih biljaka iz por. mlječika (Euphorbiaceae), ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Goethe, Johann Wolfgang

Goethe [gø:'tə], Johann Wolfgang, njemački književnik i mislilac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 ...

mikroskopija

mikroskopija (mikro- + -skopija), tehnika promatranja sitnih objekata mikroskopom. Mikroskopiranjem ...

ratarstvo

ratarstvo (bilinogojstvo, biljne znanosti), grana poljoprivrede i znanstvena disciplina koja se bavi ...