Upit Wismar, pronađeno natuknica: 6

Wismar

Wismar [vi'smar], grad i luka u istoimenom zaljevu Baltičkoga mora, savezna zemlja Mecklenburg-Vorpommern, ...

Dahlmann, Friedrich Christoph

Dahlmann [da:'lman], Friedrich Christoph, njemački povjesničar i političar (Wismar, 18. V. 1785 – Bonn, ...

Frege, Gottlob

Frege [fre:'gə], Gottlob, njemački logičar, matematičar i filozof (Wismar, 8. XI. 1848 – Bad Kleinen, ...

Hanza

Hanza (njem. Hansa i Hanse) (u gotskom i staronjem.: odred, skup, skupina vojnika), u srednjem vijeku ...

Mecklenburg

Mecklenburg [me:'klənburk], povijesna njemačka zemlja u sjeveroistočnoj Njemačkoj. Naseljen od ranoga ...

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern [me:'klənburk fo:'ɹpɔməɹn], savezna zemlja u sjeveroistočnoj Njemačkoj; 23 189 km2, ...