Upit Tirint, pronađeno natuknica: 18

Tirint

Tirint (grčki Tίρυνς, Tíryns), ostatci utvrđenoga mikenskoga grada sjeverno od Nafplija u Argolidi, ...

Ahajci

Ahajci (Ahejci) (grč. Ἀχαıοí, Akhaioί, lat. Achaei), u homerskim epovima i hetitskim tekstovima ime ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

Argolida

Argolida (Argolis, novogrčki Aργολίδα, Argolída [arγoli'δa]), pokrajina na sjeveroistočnome Peloponezu, ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Curtius, Ludwig

Curtius [ku'rci·us], Ludwig, njemački arheolog (Augsburg, 13. XII. 1874 – Rim, 10. IV. 1954). Profesor ...

Dejanira

Dejanira (grč. Δηϊάνεıρα, Dēïáneira), u grčkome mitu, kći kalidonskoga kralja Eneja, druga žena Heraklova. ...

Dorani

Dorani (grč. Δωρıεῖς, Dōrieῖs), grčko pleme koje se posljednje doselilo u Grčku za velike seobe (XII. st. pr. Kr.) ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

kiklopski zidovi

kiklopski zidovi, megalitičke građevine iz prapovijesnog i antičkog doba, građene u tehnici suhozida ...

(1)  2