Upit Tetovo, pronađeno natuknica: 7

Tetovo

Tetovo (albanski Tetova i Tetovë [~to'və]), grad u sjeverozapadnome dijelu Sjeverne Makedonije; 56 080 st. ...

Alić, Džemaludin

Alić, Džemaludin, bošnjački književnik (Tetovo kraj Zenice, 19. V. 1947 – Saarbrücken, 4. IX. 2017). ...

Avramova, Borka

Avramova, Borka, hrvatska kiparica (Tetovo, Makedonija, 9. X. 1924 – Zagreb, 25. III. 1993). Završila ...

Isaku, Murat

Isaku [isa'ku], Murat, albanski književnik iz Makedonije (Gajre kraj Tetova, 15. IV. 1928 – Tetovo, ...

Momirović, Konstantin

Momirović, Konstantin, hrvatski i srpski psiholog (Tetovo, Makedonija, 13. I. 1932 – Beograd, 28. III. 2004). ...

Pavlovski, Jovan

Pavlovski [pa'~], Jovan, makedonski književnik (Tetovo, 10. X. 1937). Diplomirao na Filozofskom fakultetu ...

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija (Republika Sjeverna Makedonija/Republika Severna Makedonija; do 2019. Makedonija), ...