Upit Solun, pronađeno natuknica: 54

Solun

Solun (Tesaloniki, Tesalonika, grčki Θεσσαλονίϰη, Thessaloníkē, novogrčki izgovor [ϑesaloni'ki]), grad ...

Amatus Lusitanus

Amatus Lusitanus [ama:'~ luzita:'~] (pravo ime João Rodriguez), portugalski liječnik i medicinski pisac ...

Anagnostakis, Manolis

Anagnostakis, Manolis (Manólēs Anagnōstákēs [anaγnosta'kis]), grčki pjesnik (Solun, 10. III. 1925 – ...

Antipatar iz Soluna

Antipatar iz Soluna (grčki Ἀντίπατρος, Antípatros), grčki epigramatičar (Solun, I. st. pr. Kr. – ?, ...

Aslan, Raoul

Aslan [a'~], Raoul, austrijski glumac grčkog podrijetla (Solun, Grčka, 16. X. 1886 – Seewalchen, Austrija, ...

Atatürk, Mustafa Kemal

Atatürk [ataty'rk], Mustafa Kemal (do 1934. Kemal-paša), turski general i državnik (Solun, 19. V. 1881 ...

Bajan

Bajan, avarski kagan (? – ?, nakon 597). Pod njegovim vodstvom Avari su polovicom VI. st. stigli u područje ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Beograd

Beograd, glavni i najveći grad Srbije; 1 166 763 st. (2011; obuhvaća gradske općine Vračar, Zvezdara, ...

Bojić, Milutin

Bojić, Milutin, srpski književnik (Beograd, 7. V. 1892 – Solun, 8. XI. 1917). Apsolvirao 1914. na beogradskom ...

(1)  2  3  4  5  6