Upit Melaka, pronađeno natuknica: 7

Melaka (grad)

Melaka [məla'ka] (prije Malacca), grad i luka na zapadnoj obali Malajskoga poluotoka, 190 km sjeverozapadno ...

Malajski poluotok

Malajski poluotok (Malacca [mala'ka], Melaka), poluotok u jugoistočnoj Aziji, između Andamanskoga mora, ...

Malajski prolaz

Malajski prolaz (Malacca [mala'ka], Melaka), oko 830 km dug i do 215 km širok morski prolaz između Malajskoga ...

Albuquerque, Af(f)onso de

Albuquerque [ɐłbukε'rkə], Af(f)onso de (zvan Af[f]onso Veliki), portugalski osvajač, državnik i admiral ...

Indokina

Indokina, poluotok u jugoistočnoj Aziji između Indije i Kine; obuhvaća veći dio Mjanmara, Tajland, Laos, ...

Malezija

Malezija (malajski Persekutuan Tanah Malaysia), država u jugoistočnoj Aziji; sastoji se od Zapadne Malezije, ...

Portugal

Portugal (República Portuguesa), država u jugozapadnom dijelu Pirenejskoga poluotoka; 89 102 km2, s ...